Klimatyzacja
Klimatyzacja
W ofercie Master znajdują się klimatyzatory oraz biocoolery (klimatyzatory ewaporacyjne, klimatyzery). Tradycyjne klimatyzatory przenośne są oparte na działaniu sprężarki i wymiennika ciepła z czynnikiem chłodniczym i przeznaczone są do wykorzystywania w zamkniętych pomieszczeniach. Biocoolery natomiast to urządzenia bez sprężarki, bez wymiennika ciepła i bez czynnika chłodniczego. Jako metodę chłodzenia wykorzystują naturalny proces parowania wody, dzięki czemu mogą skutecznie pracować na otwartej przestrzeni - w ogródkach restauracyjnych, namiotach itp.