FAQ
FAQ: Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


NAGRZEWNICE

 1. W jakiej maksymalnej temperaturze otoczenia mogą pracować nagrzewnice?
  Odpowiedź: Nagrzewnice MASTER mogą pracować w temperaturze otoczenia do 35 °C.

 2. Czy oprócz czystego powietrza nie ma różnicy między nagrzewnicą z odprowadzeniem spalin a nagrzewnicą bez odprowadzenia spalin?
  Odpowiedź: Nagrzewnice MASTER z odprowadzaniem spalin mają inną konstrukcję komory spalania (zamkniętą) w porównaniu z modelami bez odprowadzania spalin. Co za tym idzie, nagrzewnice z odprowadzaniem spalin mają inną temperaturę na wylocie - znacznie niższą niż w modelach bez odprowadzania spalin - to jest najistotniejsza różnica pomiędzy tymi urządzeniami.

 3. Czy w nagrzewnicach olejowych MASTER AIRBUS z odprowadzaniem spalin jest różnica w temperaturze przy zastosowaniu wylotu 4-drożnego?
  Odpowiedź: Tak, 4-drożne wyloty mają mniejszą temperaturę na wylocie niż wyloty 1-drożne.

 4. Jaka jest bezpieczna odległość umiejscowienia nagrzewnic gazowych MASTER od innych przedmiotów?
  Odpowiedź: Bezpieczna odległość to 2,5m od materiałów łatwopalnych oraz 2m od ścian i innych przedmiotów.

 5. Jak zapewnić odpowiednią wentylację do pracy nagrzewnic gazowych MASTER?
  Odpowiedź: Aby wentylacja była odpowiednia należy stosować otwór wentylacyjny o średnicy 25 cm² na każdy 1kW mocy grzewczej. Minimalna średnica otworu to 250 cm².

 6. Dokonaliśmy zakupu nagrzewnic olejowych MASTER, proszę o podanie wskaźników emisyjnych - jako danych potrzebnych do opłat za korzystanie ze środowiska.
  Odpowiedź: Urządzenia należą do klasyfikacji "Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane."

 7. Czy nagrzewnica elektryczna MASTER B 18 jest przystosowana do pracy na zewnątrz?
  Odpowiedź: Urządzenie może pracować na zewnątrz, aczkolwiek zalecamy ochronę przed deszczem (np. zadaszenie).


OSUSZACZE

 1. Klient przysłał nam dzisiaj artykuł w którym jest napisane, że woda zbierana przez osuszacze jest wodą destylowaną, czy jest to prawda?
  Odpowiedź: Biorąc pod uwagę cały proces jakiemu towarzyszy powstawanie wody destylowanej teoria ta jest trochę naciągnięta. Natomiast faktycznie kondensat zebrany z osuszaczy jest na tyle „miękki”, iż możemy go użyć np. do żelazka.

 2. Czy po wyłamaniu zaślepki w osuszaczu, np. MASTER DH720 jest możliwość, aby potem odprowadzać wodę z powrotem do zbiornika?
  Odpowiedź: Tak, wystarczy jedynie odłączyć przewód, którym odprowadzana była woda na zewnątrz.

 3. Czy do osuszacza MASTER DH752 można podłączyć przewód (pompkę?), który odprowadza skropliny na zewnątrz?
  Odpowiedź: Tak, można podłączyć gumowy wąż do odprowadzania skroplin. Aby to zrobić należy wyjąć zbiornik, otworzyć zawór spustowy na dnie zbiornika, podłączyć do gumowego węża, a następnie ponownie zamontować zbiornik i przeprowadzić wąż przez dno urządzenia. Można również zastosować pompkę, jeżeli skropliny mają być transportowane powyżej poziomu spustu.

 4. Czym różni się osuszacz MASTER DH751 i MASTER DH752?
  Odpowiedź: Najważniejsze różnica w konstrukcji pomiędzy DH 751 a DH 752 to inny system odszraniania. W DH 751 jest wbudowany czujnik, który wyłącza kompresor w przypadku pojawienia się szronu na wymienniku, natomiast w DH 752 jest system odszraniania za pomocą ciekłych gazów – ten drugi system jest szybszym rozwiązaniem. Ponadto w DH 752 jest zamontowany dodatkowo licznik motogodzin. Pozostałe zmiany nie mają większego znaczenia z punktu widzenia użytkownika końcowego.


PROMIENNIKI

 1. Czy w promienniku MASTER BP13, jest możliwość regulacji wysokości urządzenia?
  Odpowiedź: Nie, nie ma możliwości regulowania wysokości tego urządzenia.


KLIMATYZATORY

 1. Czy jest możliwość ustawienia pracy ciągłej w klimatyzatorze MASTER AC1400E / AC1600E ? Jeżeli tak, to dolną granicą będzie zakres temperatur?
  Odpowiedź: Tak, można ustawić klimatyzator na chłodzenie w trybie ciągłym, jednak temperatura w pomieszczeniu musi mieścić się w zakresie 18-32˚C.

 2. Czy sprężarka w klimatyzatorze powinna być przykręcona maksymalnie czy powinna mieć luzy?
  Odpowiedź: Nie powinna być dokręcana na maksimum, gumy pod kompresorem muszą trochę pracować.

 3. Czy można przedłużać rurę odprowadzającą ciepłe powietrze w klimatyzatorach przenośnych MASTER?
  Odpowiedź: Nie, nie można.

 4. W klimatyzatorach MASTER, co jaki czas należy opróżniać zbiornik z wodą?
  Odpowiedź: Średnio raz na dobę.


BIOCOOLERY / KLIMATYZERY

 1. Czy ze względu na stałą wilgotność paneli celulozowych z klimatyzerów/biocoolerów MASTER nie wydobywa się po pewnym czasie odór?
  Odpowiedź: Nie mieliśmy takich sygnałów. Można jednak dodać do wody na przykład olejek zapachowy, ale musi on być na bazie alkoholu, tak żeby w całości odparował.

 2. Co się stanie gdy w czasie pracy klimatyzera ewaporacyjnego skończy się w nim woda? Czy urządzenie się wyłączy czy może ulec uszkodzeniu?
  Odpowiedź: Gdy w urządzeniu skończy się woda pływak opadnie i wyłączy pompę wody. Będzie działał tylko wentylator, a na wyświetlacza zacznie migać kontrolka pokazująca brak wody w zbiorniku. Należy dolać wody i urządzenie zacznie działać na nowo.


WENTYLATORY

 1. W jakich warunkach temperaturowych i wilgotności mogą pracować wentylatory DF48P ?
  Odpowiedź: Wentylator może pracować w temperaturach od -10⁰C do +40⁰C, w maksymalnej wilgotności 90% (25⁰C).Jeśli brakuje tutaj odpowiedzi na Twoje pytanie, skontaktuj się z nami.