Zasady eksploatacji osuszaczy powietrza
Podstawowe zasady eksploatacji sprężarkowych osuszaczy kondensacyjnych
 • urządzenia te przeznaczone są do osuszania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach (zamknięte drzwi oraz okna)
 • należy przestrzegać minimalnej odległości od ścian (zwykle 0,2÷0,5 m)
 • ustawienie urządzenia na środku pomieszczenia zwiększa jego efektywność
 • nie ustawiać osuszacza w pobliżu źródeł ciepła
 • nie kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów
 • nie zasłaniać wlotu oraz wylotu powietrza z osuszacza
 • używać osuszacz w zakresie temperatur zgodnym z instrukcją obsługi
 • zaleca się magazynowanie oraz transportowanie ich w pozycji identycznej z pozycją roboczą
 • nie jest możliwe uzyskanie parametrów powietrza, przy których punkt rosy leży poniżej 2-5°C
Podstawowe zasady eksploatacji osuszaczy adsorpcyjnych
 • urządzenia przeznaczone są do osuszania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach
 • możliwość instalacji osuszacza w pomieszczeniu osuszanym oraz poza nim
 • poprzez kanały należy odprowadzić wilgotne powietrze na zewnątrz osuszanego pomieszczenia
 • należy zastosować możliwie najkrótszą instalację kanałów
 • należy zastosować kanały wykonane ze stali nierdzewnej
 • nie zasłaniać wlotu oraz wylotu powietrza z osuszacza
Artykuł udostępniony za zgodą firmy Master Climate Solutions MCS Central Europe Sp. z o.o., www.masterheaters.pl
Kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela niniejszego serwisu są zabronione.