Miejsca częstego występowania inwazji insektów - jak im zapobiegać?
Do inwazji insektów może dojść w wielu odmiennych środowiskach. Ten artykuł zawiera dodatkowe informacje o miejscach najbardziej podatnych na infestację oraz najodpowiedniejszych metodach jej zwalczania.
Hotele i hostele
Najpowszechniej występującym typem insektów hotelowych są pluskwy domowe (Cimex lectularius). Za dnia gnieżdżą się w szwach materaców, stolarce okiennej i drzwiowej, dywanach, listwach przypodłogowych i ramach obrazów oraz meblach drewnianych. W nocy opuszczają swoje kryjówki w poszukiwaniu pożywienia.
W celach profilaktyki oraz wczesnego wykrywania pluskiew, zaleca się okresowy montaż pułapek na pluskwy w pokojach hotelowych. Dobrą praktyką jest też łączenie tych metod z okresowymi dezynsekcjami termicznymi poszczególnych pokoi hotelowych w celu sprawdzenia, czy udało się pozbyć insektów, które przeniosły się do innych pomieszczeń. W tym samym celu – w przypadku wykrycia pluskiew - należy przeprowadzać dezynsekcję termiczną zarówno w pomieszczeniu, w którym stwierdzono inwazję, jak i w pomieszczeniach sąsiednich (po bokach oraz piętro wyżej i niżej). Oznacza to, że dezynsekcja jednego pomieszczenia w rzeczywistości wymaga dezynsekcji do pięciu pomieszczeń. Również tu kluczowe jest uszczelnienie wszelkich dróg ucieczki przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej. Po dezynsekcji w należy umieścić w pokojach pułapki na pluskwy w celu wykrycia ew. insektów, które przetrwały procedurę.
Hotele, w których stwierdzono inwazję insektów, narażone są na utratę reputacji oraz klientów i przychodów. Należy wspomnieć również o sumie pozwów związanych z inwazjami insektów, wynoszącej $546,000.
Hotele i hostele
Podobnie do hoteli, najpowszechniejszym insektem, z którym zmagają się szpitale i hostele, jest pluskwa domowa. Wskazane są comiesięczne dezynsekcje kontrolne, przeprowadzane w temperaturze 50-60 °C, w każdym zakamarku danego pomieszczenia. Podobnie jak w hotelach, pluskwy podejmą próbę ucieczki do innych pomieszczeń. Należy temu zapobiec uszczelniając potencjalne drogi ucieczki dwustronną taśmą klejącą.
Po dezynsekcji w należy umieścić w pokojach pułapki na pluskwy w celu wykrycia ew. kolejnych inwazji.
Samoloty i pociągi
Coraz więcej pasażerów linii lotniczych i kolei skarży się na pogryzienia przez pluskwy. Wbrew popularnej opinii, pluskwy możemy napotkać nie tylko w przestrzeniach sypialnych. Ciasne kabiny samolotowe i wagony kolejowe, w których tłoczą się liczni pasażerowie i ich bagaże, tworzą idealne środowisko dla pluskiew. Pluskwy żerujące w samolotach i pociągach chowają się w przestrzeniach i szparach między siedzeniami i oparciem, w łączeniach ścian i schowkach bagażowych. Uaktywniają się, kiedy na pokładzie znajdują się pasażerowie. Pasażerowie mogą stosować własne środki zapobiegające pogryzieniu, jednak informacje o pogryzieniu przez pluskwy błyskawicznie rozprzestrzeniają się w Internecie, narażając na szwank reputację przewoźników oraz skutkując pozwami.
W odróżnieniu od dezynsekcji chemicznej, dezynsekcja termiczna w pełni skutecznie zabija pluskwy na każdym stadium rozwoju, od jaj po dorosłe osobniki. Dezynsekcja termiczna jest również szybsza od metody chemicznej i nie wymaga późniejszego sprzątania.
W ramach profilaktyki zaleca się okresowe przeprowadzanie dezynsekcji termicznej.
Ambulanse, radiowozy, furgonetki
Dezynsekcje w przypadku inwazji insektów w ambulansach, radiowozach policyjnych, taksówkach i furgonetkach są niezwykle trudne ze względu na liczne szczeliny, w których pluskwy się chować i znosić jaja. Wszystkie te miejsca są podatne na Gorące powietrze, które zabija insekty w każdym stadium rozwoju. Pluskwy są najpowszechniejszym rodzajem insektów napotykanych w pojazdach. Zaleca się przeprowadzanie dwugodzinnych dezynsekcji termicznych w temperaturze 50-60°C. Radiowozy i policyjne furgonetki często przewożą pasażerów niezachowujących higieny. Łatwo mogą się w nich rozprzestrzenić szkodniki. Przy pomocy ciepłego powietrza można szybko wyczyścić samochody i furgonetki policyjne i wyeliminować owady oraz złożone jaja.
Dezynsekcja termiczna umożliwia natychmiastowe korzystanie z pojazdu – odpowiednio wykonana zapewnia 100% skuteczność.
Fermy świń, drobiu oraz inne zakłady produkcji żywności
Zwalczanie much, karaluchów, pluskiew oraz innych insektów ma szczególne znaczenie w zakładach produkcji żywności, m.in. dlatego, że mogą one zarażać zwierzęta hodowlane. Przykładami takich zakładów mogą być fermy świń oraz fermy drobiu, niejednokrotnie mierzące się z konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i produkcyjnymi.
Dezynsekcja termiczna pozwala na wybicie wszystkich insektów i ich jaj pomiędzy kolejnymi cyklami hodowlanymi bądź w czasie kiedy zwierzęta przebywają poza pomieszczeniem, unikając przy tym ekspozycji personelu na działanie trujących chemikaliów. Gorące powietrze dogłębnie penetruje budynek, a po osiągnięciu stałej temperatury 50-60°C przez okres ok. 2h umożliwia całkowite pozbycie się wszystkich insektów i złożonych przez nie jaj.
Zabytkowe dywany
Zabytkowe dywany są w stanie wyjść cało z trzęsień ziemi, wojen i innych wyzwań. Niestety, niewielkie pluskwy, chrząszcze czy inne insekty potrafią błyskawicznie zniszczyć te cenne inwestycje.
Dokonujące inwazji pluskwy czy chrząszcze często składają jaja na spodniej stronie dywanu, warto ją więc regularnie sprawdzać. Najmniej inwazyjnym sposobem dezynsekcji w przypadku dywanów jest kontrolowana dezynsekcja termiczna przeprowadzana przez profesjonalistę. W odróżnieniu do opcji chemicznej, zabija ona zarówno dorosłe insekty, larwy i jaja, nie pozostawiając toksycznych i potencjalnie szkodliwych dla dywanu pozostałości.
Łodzie z drewna
Gorące powietrze można stosować w dogłębnej eksterminacji szkodników drewna oraz innych pasożytów żerujących na drewnie. Np. zadrzechnie pozostawiają pył drzewny, będący znakiem ich bytności, podobnie jak niewielkie dziurki w załączonej konstrukcji drewnianej.
Podgrzanie konstrukcji drewnianej do momentu, w którym utrzyma on stałą temperaturę 50-60°C przez okres ok. 2h, umożliwia całkowite pozbycie się wszystkich insektów i złożonych przez nie jaj.
Pojemniki do transportu drewna
Transport drewna często wiąże się z transportem insektów, co może być niebezpieczne dla drzew czy rolnictwa. Stosując nagrzewnicę EKO możemy wytępić szkodniki w drewnie i pozbyć się ich z pojemników do transportu.
Pojemniki do transportu żywności
Ze względów zdrowotnych i sanitarnych pojemniki na żywność, np. owoce czy warzywa, powinny być całkowicie wolne od insektów. Stosowanie chemikaliów jest w tym przypadku niedozwolone, ponieważ może dojść do skażenia żywności.
Doskonałym rozwiązaniem jest dezynsekcja termiczna, umożliwiająca pozbycie się z pojemników wszystkich insektów przed zapakowaniem do nich żywności.
Koszary, akademiki, cele więzienne
Nowi mieszkańcy koszar czy akademików mogą przywieźć ze sobą niepożądanych gości. W pomieszczeniach szybko zalęgną się wtedy owady. Gorące powietrze to szybki i bezpieczny sposób na dezynsekcję lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się szkodników.
Wraz z nowymi więźniami mogą pojawić się niechciane insekty. Mogą się one błyskawicznie zalęgnąć we wszystkich pomieszczeniach sypialnych. Gorące powietrze to szybki i bezpieczny sposób na dezynsekcję lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się szkodników w celach.
Koszary, akademiki, cele więzienne
Owady z rodziny Laepidoptera i trojszyk gryzący mają sprzyjające warunki rozwoju w takich pomieszczeniach jak młyny, piekarnie czy obszary magazynowania w profesjonalnych kuchniach.
Składają w mące swoje jaja, które są niewidoczne gołym okiem. Takie przedsiębiorstwa ponoszą ryzyko grzywien i nakazów zamknięcia lokalu nakładanych przez lokalne władze czy inspekcje sanitarne, co może wiązać się z dużymi kosztami. Zaleca się ustawienie w takich miejscach pułapek na stałe, aby łatwiej wykrywać obecność szkodników. Nawet dokładne sprzątanie obszaru produkcji i monitorowanie sytuacji niestety nie wystarczą.
Używanie chemikaliów w środowisku, w którym produkuje lub przechowuje się żywność jest nie tylko szkodliwe dla żywności i ludzi, ale i nie pozwala na całkowite rozwiązanie problemu. Ponadto, niemożliwe jest przeprowadzanie dezynsekcji z użyciem trujących gazów, ponieważ takie lokale zwykle znajdują się w budynkach mieszkalnych, a co więcej - należałoby wcześniej usunąć z pomieszczeń żywność, a po dezynsekcji umyć każdą maszynę.
Zastosowanie metody termicznej jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ w ten sposób można całkowicie oczyścić obszar produkcji bez zagrożenia dla innych materiałów i urządzeń znajdujących się w lokalu i okolicy.
Artykuł udostępniony za zgodą firmy Master Climate Solutions MCS Central Europe Sp. z o.o., www.masterheaters.pl
Kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela niniejszego serwisu są zabronione.
Produkty powiązane z tym artykułem: