Klimatyzery MASTER w piekarniach
Klimatyzery MASTER w piekarniach- Zaawansowana Technologia NATURALNEGO Chłodzenia
Dzięki klimaty zerom MASTER udało się zredukować temperaturę pracy, zmniejszyć ilość kurzu i zanieczyszczeń powietrza dostających się z zewnątrz. Wprowadzenie chłodnego, oczyszczonego powietrza jest korzystne zarówno dla naszej produkcji, jak i personelu, któremu zapewniamy w ten sposób zdrowsze i bardziej komfortowe warunki pracy. Co interesujące, obniżenie temperatury otoczenia miało również duży wpływ na znaczącą poprawę ogólnej jakości i świeżości produktów końcowych – komentuje kierownik piekarni.
Zainstalowanie klimatyzerów ewaporacyjnych MASTER pozwoliło zredukować o 100°C wysokie letnie temperatury, które w najcieplejszych dniach sięgały 34°C. Rozwiązanie takie znacząco poprawiło warunki pracy ponad 60 pracowników zatrudnionych w piekarni.
Przed montażem systemu klimatyzerów MASTER w piekarni jedynie istniejące otwory wentylacyjne i otwarte drzwi służyły zmniejszeniu wysokiej temperatury panującej w pomieszczeniach. Było to jednak nieefektywne i przynosiło tylko odczucie duszności i niewielkiego lub żadnego ruchu powietrza.
Aby ustalić najlepszy możliwy sposób poprawy komfortu termicznego firma instalacyjna przed podaniem propozycji rozwiązania przeprowadziła w piekarni szczegółową ankietę. Zaobserwowano, że wysoki dach budynku kumuluje ciepło, które następnie opadając w dół podnosi tym samym ogólną temperaturę wewnątrz. Jednocześnie pracujący ludzie, piece, a także wyroby również wytwarzają ciepło, co było przyczyną wzrostu temperatury otoczenia o 10-16°C w zależności od miejsca pomiaru ponad przyjętą normę, która wynosi 210C.
Instalator odradził zastosowanie konwencjonalnej klimatyzacji jako nieodpowiedniej i kosztownej jak na takie warunki. Zasugerowano instalację 4 jednostek chłodzenia ewaporacyjnego typu MASTER BCF 230. Całkowita ilość świeżego chłodnego powietrza wymienionego przez klimatyzery MASTER oszacowana została na 43 200 m³/h.
MASTER jako zaawansowany system chłodzenia ewaporacyjnego nie tylko jest przyjazny dla środowiska, ale pozwala na swobodny przepływ schłodzonego powietrza bez konieczności szczelnego zamykania drzwi i okien. Jego instalacja nie jest kosztowna, a z powodu niższego zużycia energii w porównaniu do konwencjonalnych metod chłodzenia, jego eksploatacja staje się bardzo oszczędna.
Opłacalne rozwiązanie
W okresie letnim wilgotne powietrze i temperatura przekraczająca 30°C stwarzają niekomfortowe warunki pracy oraz powodują obniżenie jakości produkcji i efektywności maszyn, a co za tym idzie spadek wydajności procesów. Tylko klimatyzery MASTER mogą rozwiązać te problemy bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów oraz przy jednoczesnej kontroli parametrów temperatury i wilgotności powietrza.
Korzyści klimatyzacji ewaporacyjnej MASTER
 • niskie koszty eksploatacji - do 90% bardziej ekonomiczny niż konwencjonalne systemy chłodzenia
 • Łatwy w montażu i obsłudze
 • chłodzenie przyjazne środowisku
 • doprowadzenie w 100% świeżego i przefiltrowanego powietrza
 • utrzymanie odpowiedniego stopnia wilgotności powietrza
 • zapewnienie zdrowych warunków dla pracowników
 • wydajność chłodzenia wzrasta wraz ze wzrostem temperatury na zewnątrz
Problem
Kiedy temperatura na zewnątrz wzrasta wówczas budynki z nieodpowiednią (niewystarczającą) wentylacją stają się duszne, a panujące w nich gorąco jest trudne do zniesienia. Problem pojawia się w budynkach, przez które przenika światło wywołując tzw. efekt szklarniowy. Oddziałuje to nie tylko na morale pracowników, ale może również prowadzić do zwiększonej absencji, spadku wydajności, a także wypadków.
Kiedy temperatura otoczenia wzrasta, to dodatkowe ciepło generowane przez pracę maszyn i trwające procesy szybko staje się trudne do zniesienia, dlatego też dostarczenie świeżego powietrza jest konieczne, aby uniknąć spadku wydajności, absencji i wypadków wśród pracowników.
Tradycyjna klimatyzacja może wydawać się oczywistym rozwiązaniem jednak bardzo często okazuje się zbyt kosztowna w instalacji i utrzymaniu, a ponadto dla uzyskania pożądanego efektu konieczne jest szczelne zamknięcie drzwi i okien.
Rozwiązanie
Nowe standardy systemów chłodzenia ewaporacyjnego zapewniają lepszy przepływ powietrza i znacząco zredukowany poziom hałasu. Przyjazny środowisku klimatyzer MASTER jest ekonomiczny w instalacji, opłacalny w eksploatacji, a ponadto zużywa mniej energii w porównaniu z konwencjonalnym systemem klimatyzacji i pozwala na pozostawienie drzwi i okien otwartych. Do wnętrza budynku zasysane jest stale w 100 % świeże powietrze. Po oczyszczeniu i nawilżeniu zostaje ono rozproszone przez dyfuzor, dzięki czemu zapachy, drobnoustroje i zanieczyszczenia z zewnątrz są usuwane i nie podlegają recyrkulacji.
Klimatyzer MASTER gwarantuje znaczące oszczędności zarówno w kwestii montażu jak i eksploatacji. Zapewnia stały dopływ świeżego, naturalnie schłodzonego powietrza bez jego recyrkulacji i użycia szkodliwych dla środowiska gazów CFC. Zużyte powietrze jest odprowadzane na zewnątrz poprzez otwarte okna i drzwi lub wentylatory.
Efekty
Badania NASA wskazują że wydajność pracy człowieka spada o 3,6% na każdy stopień powyżej temperatury 22°C i o 4,7% na każdy stopień powyżej 30°C. Utrzymywanie jakości powietrza na rozsądnym poziomie oznacza:
 • wzrost wydajności
 • obniżenie temperatury pracy
 • poprawę warunków pracy
 • zgodność z przepisami BHP
 • obniżenie absencji wśród pracowników
 • obniżenie wskaźnika wypadków
Artykuł udostępniony za zgodą firmy Master Climate Solutions MCS Central Europe Sp. z o.o., www.masterheaters.pl
Kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela niniejszego serwisu są zabronione.