Jak pozbyć się pluskiew, innych insektów i ich jaj za pomocą gorącego powietrza
Mając na uwadze rosnący popyt na dezynsekcję bezpieczną dla środowiska, warto podkreślić ekologiczny potencjał dezynsekcji termicznej.
Jakie temperatury służą insektom i w jakich umierają?
W zależności od gatunku, insekty najszybciej rozmnażają się w temperaturze 27-33°C. Wiemy także, że insekty, na każdym etapie rozwoju, także w stadium jaj, umierają w ciągu kilku minut, jeśli temperatura otoczenia wzrasta do 50-60°C. W przedziale 40-50°C szkodniki umierają w ciągu jednego dnia z powodu odwodnienia. Dlatego też podniesienie temperatury pomieszczenia do co najmniej 50°C umożliwi całkowite pozbycie się insektów wraz z larwami i jajami.
Do skutecznego wybicia insektów niezbędny jest szybki przepływ gorącego powietrza
Kluczowe jest osiągnięcie tej temperatury jak najszybciej i w każdym kącie pomieszczenia. Do wytępienia szkodników za pomocą gorącego powietrza potrzebne są nagrzewnice rozprowadzające dużą ilość gorącego powietrza - wtedy w ciągu kilku godzin można całkowicie pozbyć się jaj, larw i owadów.
Konstrukcje budowlane składają się z wielu materiałów o odmiennej absorpcji ciepła. Weźmy pod uwagę, na przykład, różne rodzaje podłóg, okien, ścian i instalacji. Chociaż różnią się one znacznie jeśli chodzi o przewodnictwo ciepła, ważne jest osiągnięcie wymaganej temperatury na każdej powierzchni. W przeciwnym razie insekty opuszczą swoje schronienie i przeniosą się w miejsce utrzymujące temperaturę pozwalającą im na przetrwanie.
Szybkie ogrzewanie jest najbardziej skuteczne w przypadku metalowych struktur, a przebiega wolniej dla podłóg pokrytych kafelkami czy materiałów drewnianych. Najlepszym okresem na przeprowadzenie ogrzewania do 50-55°C jest lato, kiedy to otoczenie i pomieszczenia są rozgrzane. Nagrzewnice muszą utrzymać temperaturę powyżej 50°C, jednocześnie nie przekraczając 70°C.
Zapobieganie uciekaniu gorącego powietrza
Podczas dezynsekcji w krytycznych punktach - pod materacami, na podłodze - należy prowadzić regularne pomiary za pomocą termometru bezdotykowego lub zdalnej sondy termicznej.
Dorosłe insekty często próbują przemieścić się w bardziej sprzyjające otoczenie. Aby temu zapobiegać, należy uszczelnić wszelkie dziury, szczeliny i przerwy w podłogach i drzwiach.
Czy dezynsekcja była skuteczna?
Do zweryfikowania powodzenia dezynsekcji można użyć również biotestów. Biotesty to niewielkie pudełka zawierające insekty, larwy i jaja, które umieszcza się w różnych miejscach wewnątrz pomieszczenia. Miernikiem wydajności dezynsekcji jest ich śmiertelność.
Zapobieganie uciekaniu gorącego powietrza
Obecnie w Europie i innych częściach świata dezynsekcję przeprowadza się ogrzewając całe budynki, zwłaszcza w przypadku młynów i fabryk produkujących żywność. Warto weryfikować rezultaty dezynsekcji umieszczając liczne biotesty zawierające gatunki poddawane dezynsekcji w poszczególnych etapach procesu.
Do tego sposobu tępienia szkodników dostępne są urządzenia potrafiące wyprodukować duże ilości gorącego powietrza, tak, by osiągnąć pożądany rezultat w jak najkrótszym czasie. Podobne podejście można zastosować w przypadku mniejszych budynków, używając odpowiednio mniejszych urządzeń. Przykładowe zastosowania: pokoje hotelowe, wagony kolejowe, piekarnie rzemieślnicze, kuchnie restauracyjne, ambulanse, punkty pierwszej pomocy.
Zalety dezynsekcji termicznej
  • gorące powietrze nie pozostawia toksycznych osadów. Pomieszczeń poddanych dezynsekcji termicznej nie trzeba czyścić - powietrze wolne jest od toksycznych oparów. Kiedy temperatura w pomieszczeniu powróci do normy, jedyną trwałą zmianą jest eliminacja insektów.
  • wymagany jest tylko jeden cykl dezynsekcji. Odpowiednio przeprowadzone odpluskwianie zapewnia stuprocentową skuteczność już po pierwszym cyklu dezynsekcyjnym. Dezynsekcja chemiczna działa wyłącznie punktowo, dlatego zazwyczaj konieczne są powtórne dezynsekcje. Gorące powietrze działa WSZĘDZIE.
  • gorące powietrze zabija pluskwy wraz z larwami i jajami. Środki chemiczne nie niszczą złożonych jaj. Gorące powietrze - owszem. Dezynsekcja termiczna minimalizuje ryzyko częściowego wytępienia insektów.
  • dezynsekcja za pomocą gorącego powietrza jest szybka. Użycie odpowiednich urządzeń zapewnia całkowite wytępienie insektów wraz z larwami i jajami w ciągu kilku godzin.
  • metoda cieplna pozwala na powrót do pomieszczenia zaraz po zakończeniu dezynsekcji. W odróżnieniu od metody chemicznej, nie trzeba czyścić pomieszczenia z pozostałości dezynsekcji.
  • przygotowanie się do dezynsekcji termicznej jest proste. Nie trzeba opróżniać pomieszczeń poddawanych dezynsekcji. Wystarczy usunąć przedmioty lub żywność podatne na temperatury 60°C (np. czekoladę, kwiaty).
  • skuteczny nadzór zdalny. Dezynsekcję termiczną można nadzorować zdalnie (lub na miejscu), sprawdzając, czy została osiągnięta temperatura niezbędna do wybicia insektów wraz z larwami i jajami.
Zalety dezynsekcji termicznej
  • dezynsekcja termiczna nie zapobiega powtórnym inwazjom insektów. Ryzyka powtórnej inwazji nie da się wyeliminować. Jako barierę prewencyjną można zastosować niewielkie ilości substancji chemicznych, oznacza to jednak ekspozycję ludzi i zwierząt domowych na jej działanie. Zaleca się unikanie tego rozwiązania. Alternatywne środki zapobiegawcze obejmują m.in. monitorowanie pomieszczeń oraz stosowanie pułapek.
  • pomieszczenie/a poddawane dezynsekcji należy odpowiednio przygotować: Przed rozpoczęciem dezynsekcji należy upewnić się, że w pomieszczeniu nie przebywają ludzie i zwierzęta domowe. Przygotowania do dezynsekcji termicznej są proste, jednak stosunkowo czasochłonne, tym samym stwarzając pewne niedogodności.
Artykuł udostępniony za zgodą firmy Master Climate Solutions MCS Central Europe Sp. z o.o., www.masterheaters.pl
Kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela niniejszego serwisu są zabronione.
Produkty powiązane z tym artykułem: