Jak dobrać moc urządzenia? Wymagana moc cieplna
Przed wyborem nagrzewnicy należy określić niezbędną minimalną moc grzewczą dla danego pomieszczenia.
Wzór na obliczenie wymaganej mocy cieplnej
V x ΔT x K = kcal/h
V – objętość pomieszczenia, które ma być ogrzane (szer x dł x wys) q m³
ΔT – wymagany przyrost temperatury (°C)
K – współczynnik izolacji cieplnej
Legenda
V = szerokość 4 m, długość 12 m, wysokość 3 m, Objętość pomieszczenia, które ma być ogrzane = 144 m³
ΔT = temperatura wewnątrz bez ogrzewania -5°C, temperatura wymagana w pomieszczeniu +18°C, T = 23ºC
K = współczynnik zależny od rodzaju konstrukcji oraz izolacji
 
K=3,0-4,0
Prosty budynek z drewna lub blachy falistej - Nieizolowany
K=2,0-2,9
Prosta konstrukcja, pojedyncza warstwa z cegieł, proste okna I dach - Słaba izolacja
K=1,0-1,9
Konstrukcja standardowa, podwójna wartwa cegieł, niewiele okien, standardowo zamknięty dach - Średnia izolacja
K=0,6-0,9
Konstrukcja zaawansowana, podwójnie izolowana cegła, niewiele okien podwójnych, solidny fundament, dach z materiałów dobrze izolujących - Dobra izolacja
Przykład: wymagana moc cieplna
144 x 23 x 4 = 13 248 kcal/h
(V x ΔT x K = kcal/h)
1 kW/h = 860 kcal/h
1 kcal/h = 3,97 Btu/h
1 kW/h = 3412 Btu/h
1 Btu/h = 0,252 kcal/h
Teraz można wybrać urządzenie najbardziej odpowiadające naszym potrzebom.
Artykuł udostępniony za zgodą firmy Master Climate Solutions MCS Central Europe Sp. z o.o., www.masterheaters.pl
Kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela niniejszego serwisu są zabronione.