Budowa osuszaczy kondensacyjnych
Ze względu na rodzaj zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, osuszacze kondensacyjne można podzielić według następujących kryteriów:
a) rodzaj sprężarki:
 • ze sprężarką tłokową
 • ze sprężarką rotacyjną
b) sposób odszraniania:
 • gorącymi gazami
 • przez wyłączenie sprężarki
 • przez wyłączenie sprężarki i wentylatora
c) przeznaczenie:
 • do gospodarstw domowych
 • basenowe
 • profesjonalne
d) rodzaj organu dławiącego:
 • kapilara
 • termostatyczny zawór rozprężny
e) rodzaj wentylatora:
 • osiowy
 • promieniowy
f) rodzaj wymienników:
 • lamelowe
 • wężownice
g) rodzaj obudowy:
 • metalowe
 • metalowo-tworzywowe
 • tworzywowe
Przykładem konstrukcji osuszacza kondensacyjnego jest urządzenie MASTER DH 42, w którego skład wchodzą:
 • sprężarkowy układ chłodniczy, zbudowany z następujących elementów:
  • sprężarka rotacyjna (1)
  • blok wymienników lamelowych (2)
  • kapilara (3)
  • filtr (4)
  • elektrozawór (5)
  • rury miedziane (6)
 • wentylator osiowy (7)
 • elektroniczny układ sterujący (8)
 • zbiornik kondensatu (skroplin) (9)
 • filtr powietrza (10)
 • układ elektryczny
Artykuł udostępniony za zgodą firmy Master Climate Solutions MCS Central Europe Sp. z o.o., www.masterheaters.pl
Kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela niniejszego serwisu są zabronione.